Lisch.se

Här hittar du medborgarjournalistiska tidningen Lisch – nytt i Lidköping.  Jag hoppas att Lisch kommer bli ett bredare alternativ för dig som villl läsa om sådant som det kanske inte skrivs om i andra tidningar och hålla ett mer öppet diskussionsklimat än i andra forum.

Om du vill skriva i tidningen eller har några idéer, tips eller insändare är du välkommen att höra av dig till redaktionen: red@lisch.se.

Med vänliga hälsningar
/Johan Lundberg
(ansvarig utgivare)